26.07

Lørdag

Portuguise 1 Club

Lag A:

Marit, Torill, Jens, Vigdis

Lag B:

Roar, Yvonne, Dag, Mette

Lag C:

Terje, Grethe, Christer, Elisabeth

Lag D:

Bjørn, Mona, Geir

Lag E:

Lasse, Ellen, Petter